Fundacja na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy

Fundacja na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy jest fundacją podlegającą bezpośrednio Rządowi Federalnemu Niemiec, powstałą na mocy uchwały Bundestagu z 25 czerwca 1999. Jej celem jest sprawowanie opieki nad Pomnikiem Pomordowanych Żydów Europy i Centrum Informacji oraz – po zmianie ustawy z 3 lipca 2009 – także Pomnikiem Homoseksualistów Prześladowanych w Czasach Nazizmu oraz Pomnikiem Sinti i Romów Pomordowanych w Czasach Nazizmu. Ponadto Fundacja zobowiązana jest „przyczyniać się do zachowania pamięci o wszystkich ofiarach nazizmu, a także oddania im czci w godny sposób”. Aby realizować wyznaczone cele, Fundacja regularnie organizuje wystawy czasowe, wykłady i seminaria oraz wydaje liczne publikacje.