Kuratorium i Rada Doradcza

Kuratorium i Rada Doradcza

Kuratorium

Kuratorium Fundacji jego gestii leży przedstawicielstwo ustawowe i przed sądem, a także powoływanie Dyrektora oraz Rady Doradczej. Członków Kuratorium delegują następujące organy i instytucje: wszystkie frakcje Bundestagu, Rząd Federalny, Kraj Związkowy Berlin, Społeczny Komitet Wspierania Pomnika Pomordowanych Żydów Europy, Centralna Rada Żydów w Niemczech, Gmina Żydowska w Berlinie, Muzeum Żydowskie w Berlinie, Fundacja Centrum Dokumentacyjnego Topografia Terroru oraz Grupa Robocza do Miejsc Pamięci Obozów Koncentracyjnych w Niemczech.

Rada Doradcza

W Radzie Doradczej zasiadają przedstawiciele piętnastu różnych instytucji, w tym organizacji zrzeszających świadków Holocaustu, historycznych instytutów naukowych, muzeów, miejsc pamięci oraz inicjatyw młodzieżowych. Na rzecznika Rady został wybrany prof. Wolfgang Benz, były Dyrektor Centrum Badań nad Antysemityzmem Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.

Głównym celem pracy Rady Doradczej jest włączenie wszystkich grup ofiar prześladowań nazistowskich w działalność Fundacji i zachowanie pamięci o dyskryminacji, prześladowaniu, wypędzeniu i zagładzie ludzi w świadomości ogółu.